Kérdése van? Írjon nekünk

Blog

4. Állványzat összeszerelési útmutató

4. Állványzat összeszerelési útmutató

MJ UNI 70 homlokzati állványzat

Homlokzati állványzat összeszerelési útmutató 3. rész

4. rész. Ebben a blogsoraztunkban bemutatjuk az általunk forgalmazott állványzat összeszerelésének és használatának módját. A 3. rész az alábbi linken érhető el itt.

2.8. Kivitelezési variációk

2.8.1. Átjáró-keret

Az átjárókeretek, gyalogos útvonalak engedélyezése érdekében a legalacsonyabb függőleges keretek helyett átjáró-kereteket alkalmazunk. A második állványszintre történő feljutáshoz mobil-padlókat, illetve létrákat használunk.

Az átjárókeretek az első állványszinten helyezkednek el ugyanúgy, mint a függőleges keretek. Lásd: 4; 2.1.-2.3. Az átjáró-keret fölötti állványszintet a 2.4. pontban leírtaknak megfelelően kell telepíteni.

Az átjárókeretek területén lévő rögzítések, valamint a megfelelő stabilitás eléréséhez a megfelelő rendszerkonfiguráció leírása megtalálható az 1. pontban, valamint az 5.3. pontban. Az alábbiakban egy alapváltozathoz tartozó átjáró-keret szerkezetét mutatjuk be. Az átjáró-keretek burkolatai közötti hézagokat, réseket az erre a célra létrehozott réstakarók segítségével kell lezárni.

 

Ajtós palló létrával

Figyelem!

Minden burkolóelemet, és résfedelet rögzíteni kell.

 • 76. Ábra: Átjáró-keretek és tartóelemek a legalacsonyabb helyzetben
 • 77. Ábra: Az átjáró-keretek burkolóelemei
 • 78. Ábra: Az átjáró-keretek második szintjének összeszerelése

2.8.2. Áthidaló

Hidakat kell alkalmazni, amennyiben az állványzat átjárót szabadon kell hagyni. A hidak gerendáit közvetlenül az állványzat második szintje alá kell beszerelni a 2.1. és a 2.4. pontban leírtak szerint, valamint a híd alatti oldalsó védelmeket is telepíteni kell az elülső oldalakra.

Ezt követően az áthidaláshoz használt rácstartókat közvetlenül az első állványszint alatt kell elhelyezni. Mindegyik rácstartó két szabványos csatlakozóval rendelkezik. Csatlakoztassa a függőleges kereteket állványcsöveit oly módon, hogy azok egy magasságban legyenek.

Az áthidaló gerendák csőcsatlakozóira burkolatokat kell elhelyezni. Az áthidaló gerendák felső hevedereit csőcsatlakozók segítségével kell rögzíteni. Az áthidalás rögzítéseit, stabilitásnövelő alkatrészeit, a megfelelő rendszerkonfigurációkat megtalálja az 5.3. pontban.

Amennyiben az áthidaló telepítése a második állványszint alatt a helyi adottságok miatt nem lehetséges, akkor azokat közvetlenül az első állványszint alá kell telepíteni. Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy az átjáró magassága megfelelő legyen. Ebben az esetben mindenképp szükségesek a megfelelő rögzítések, és további intézkedések. Lásd: 5.3.

 • 80. Ábra: Rácsos tartószerkezet felszerelése
 • 81. Ábra: Az áthidaló csatlakoztatása

Figyelem!

Az esés, zuhanás csökkentése érdekében a beépített áthidaló tartókon végzett munkát kiegészítő állványról kell elvégezni.

2.8.3. Felső, rögzítetlen réteg

Az állványzat építésének közbenső szakaszaiban a legfelső munkaszint 2 méterrel haladhatja meg az alatta lévő lehorganyzott állványszint magasságát. A felső munkaszinten az állványt minden csomóponthoz rögzíteni kell. A horgonyszintek esetében a horgonyrács összhangban kell, hogy legen a rendszerkonfigurációval. Lásd: 5.3.

A legfelső állványszint alatti szinteken megengedett a ponyvák használata. A felső állványszinten azonban nem megengedett a ponyvák, reklámanyagok használata.

 • 82. Ábra: Kezdeti állapot
 • 83. Ábra: Az első három állványszint rögzítése csatlakozókkal
 • 84. Ábra: Köztes állapot a kiegészítő állványzatról történő munkavégzéshez

2.8.4. Hálóval, ponyvával ellátott oldalfal

A rendszerfüggetlen hálók, ponyvák felhasználhatók állványzati burkolatként. A hálókat, ponyvákat a függőleges keretek külső oszlopaihoz egyszer használatos kapcsokkal kell rögzíteni.

Hálókkal ellátott állványelemeken használhatók a ponyvák, amennyiben az alábbiak teljesülnek:

 • Az állványzat a homlokzattal párhuzamos. cf. II = 0,2.
 • Az állványzat a homlokzattal párhuzamos. cf. II = 0,2.

Más hálókkal ellátott állványzati elemek használata esetén a stabilitást igazolni kell. Ponyvával ellátott állványzat esetén a maximális megengedett távolság: 20 cm.

 • 85. Ábra: Állványzati ponyva
 • 86. Ábra: Ponyva rögzítése az állványzatra

 

2.9. Szabad állványzati alkatrészek

2.9.1. Rendszerfüggetlen állvány-csövek

A DIN EN 12811-1 követelményeknek megfelelő csöveket rendszerfüggetlen állványcsövekként kell használni.

2.9.2. Csatlakozók

Csak és kizárólag a DIN EN 74-1: 2005, a DIN EN 74-2: 2009, vagy a Német Épületgépészeti Intézet által jóváhagyott tengelykapcsolók használhatóak.

A csavarral történő rögzítéseknél a csavarokat 50 Nm nyomatékkel kell rögzíteni, ± 10% eltérés megengedett. A csavarok könnyen mozgathatóak.

A csavarokkal ellátott egyéb csatlakozókat a gyártó előírásai szerint kell rögzíteni. Az ékzár csatlakoztatásakor az ékeket 500 grammos kalapáccsal kell kalapálni, egészen ütközésig. A cső végén lévő tengelykapcsolók csatlakoztatásakor a szabad csőnyúlványnak legalább 4 cm hosszúnak kell lennie. B vagy BB osztályozású szabványos csatlakozókat kell használni. Amennyiben ez nem lehetséges, B osztályozású csatlakozókat kell használni.

Figyelem!

A csatlakozók használatakor a gyártó előírásait, összeszerelési utasításait minden esetben be kell tartani.

Figyelem!

Azokon a helyeken, ahol az 5.3. szerinti szabványos csatlakozók használatát írják elő, forgó csatlakozók használata tilos!

Figyelem!

A csatlakozókat csak ø 48,3 mm-es csövekhez lehet csatlakoztatni.

 1. Használat

Az állványzat a következő, táblázatokban megadott terhelési osztályozások szerint használhatóak a standard kivitel esetén. A megadott terhelési információk egy állványszintre vonatkoznak. Mindenki, aki az állványzatot használja, vagy azon munkát végez, felelős az állványzat üzembiztonságáért, használatáért, valamint a karbantartásáért. 

Az állványzat, valamint a rögzítési pontok esetleges hibáit haladéktalanul jelezni kell a gyártó felé.  Az állványzat akkor használható fel újra, ha a hibákat már kijavították, valamint jelezték a hibákat, és azok javítását az adott alkatrészeken. A korlátokon áthajolni tilos és veszélyes! Az állványzatról tárgyakat ledobni tilos és veszélyes!

 

Terhelési osztály

Maximális terhelés

1

75 kg/m2

2

150 kg/m2

3

200 kg/m2

 

A bejárati padlók szárnyait mindig zárva kell tartani. Lásd: 1.2. A védőtetőkre kilépni tilos és veszélyes!

Az alábbi területeken tilos az anyagok, berendezések tárolása, elhelyezése:

 • Hozzáférési mobil padlók,
 • Lépcsők és létrák fedőpadlója,
 • Védőtetőkön és korlátokon.

Az állványzat használata, és üzembehelyezése előtt meg bizonyosodni arról, hogy a használat biztonságos. Például: funkciók tesztelése.

A biztonsági funkciók tesztelése az alábbiakat tartalmazza:

 • Munka- és kiegészítő állványok alkalmasak-e a használatra,
 • A tervezett terhelési- és magasságosztályozási információknak megfelel-e az állványzat,

Esetleges hibák vizsgálata pl. sarok kiépítések, rögzítések, oldalvédelem, homlokzattól való távolság,

Amennyiben az ellenőrzés során hibákat észlelnek, az érintett terület nem használható. Ha az állványzatot több vállalat használja párhuzamosan, vagy egymást követően, akkor minden esetben meg kell bizonyosodni a biztonságos használatról.

Az állványzat használójának gondoskodnia kell arról, hogy azt illetéktelen személyek ne használhassák. A használat során be kell tartani a BETRSICHV működési, biztonsági rendeletet, valamint a BGVc22 előírásait. A további használati utasítások megtalálhatóak a DGUV 201-11 kézikönyvben. A 4. pontban bemutatott biztonsági utasításokat be kell tartani! 

 1. Biztonsági utasítások

 • Az állványzaton módosításokat csak a kivitelező végezhet!
 • A hozzáférési padlókat mindig tartsa zárva!
 • Ne tároljon anyagokat, berendezéseket az állványzaton!
 • A munkavállalók nem dolgozhatnak egyszerre egymás felett!
 • A gyermekek nem léphetnek be az állványzat területére!
 • Az állványzatot ne terhelje túl!
 • Ügyeljen az esés kockázatának kiküszöbölésére az épület és az állványzat közötti szakaszon!
 • Csak a kijelölt létrákat és lépcsőket használja a szintek közötti közlekedésben!
 • Anyagtároláskor ügyeljen arra, hogy megfelelő távolság legyen az átjárónál!
 • Ne ugráljon az állványzaton!
 • Ne veszélyeztesse az állványzat stabilitását ásással!