Kérdése van? Írjon nekünk

Blog

3. Állványzat összeszerelési útmutató

3. Állványzat összeszerelési útmutató

MJ UNI 70 homlokzati állványzat

Homlokzati állványzat összeszerelési útmutató 3. rész

3. rész. Ebben a blogsoraztunkban bemutatjuk az általunk forgalmazott állványzat összeszerelésének és használatának módját. Az első rész az alábbi linken érhető el itt.

2.5. Védőtető

Az L-alakú korlátoszlopokat, vagy a legfelsőbb korlátkereteket, amelyekhez a felső szint korlátait és tábláit rögzítik, a felső állványréteg fölé kell szerelni. 

 • 50. Ábra: Az állványzat legfelsőbb, L-alakú védőkorláttal, és szegélyléccel
 • 51. Ábra: Az állványzat legfelsőbb szintjén lévő védőkorlát, és szegélyléc

Figyelem!

Az L-alakú korlátok, illetve egyéb korlátok biztosítják, hogy a rendszerburkolatok a legfelső szinteken rögzítve legyenek az esés, illetve felemelkedés ellen.

 • Az összeszerelés a 2.4. pontban leírtiaknak megfelelően történik.

Figyelem!

A felső állványcsatlakozás telepítése során megnő a leesés kockázata. Az állványozási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az esés kockázatát kizárják, vagy minimálisra csökkentsék. A 7. pontban leírt biztonsági utasításokat minden esetben be kell tartani.

2.6. Az állványszerkezet lehorgonyzása

Az állványzat összeszerelésével egyidejűleg, azzal párhuzamosan kell felszerelni a rögzítéseket is. Rögzítőelemként legalább 12 mm átmérőjű, vagy azzal egyenértékű szerkezettel rendelkező csavarokat használjon. Lásd: 2.6.6. Az állványtámaszokat, és állványcsöveket a rendszertámaszok által kialakított csomópontok közvetlen közelében kialakított támaszok alá kell felszerelni.

Figyelem!

A nem megfelelő, vagy hiányzó rögzítések veszélyeztetik az állványszerkezet stabilitását, ami az állvány összeomlásához vezethet.

Figyelem!

A rögzítéseket csak és kizárólag az állvány telepítője szerelheti be, vagy távolíthatja el. Ha a rögzítéseket idő előtt el kell távolitani, akkor előzetesen biztosítani kell a csere-csavarokat.

2.6.1. Horgonyrács

A horgonyrács, és a kapcsolódó rögzítési erők, és a megfelelő rendszerkonfigurációk létrehozásáról szóló ábrát megtalálja az 5. pontban. Az ebben a pontban meghatározott horgonyzó erők nem tartalmaznak biztonsági berendezéseket.

Figyelem!

A horgonyszintek meghatározásakor meg kell jegyezni, hogy az állványszintek kompenzálására szolgáló, 2 métert meghaladó kompenzációs kereteket teljes állványszintnek kell tekinteni. Lásd: 2.2.3.

2.6.2. Rövid váz-tartó elem

A rövid állványtartót közvetlenül az állványzat burkolata alá kell elhelyezni, és rögzíteni normál csatlakozóval. Lásd: 52. ábra. A rövid állványtartó összeszerelése a következőképp néz ki:

 • Csatlakoztassa az állványtartó kampóját a homlokzaton lévő rögzítőelembe a 12 mm-es gyűrűs csavar segítségével.
 • Csatlakoztassa az állványcsövet a tengelykapcsolóval a homlokzati oldalon lévő függőleges csőhöz. Lásd: 2.9.2.
 • 52. Ábra: A rövid állványtartó alapkonfigurációja

Figyelem!

Ez a típusú rögzítési mód csak a homlokzatra merőleges erőket hivatott kiküszöbölni, valamint csak V-tartókkal kombinálva használható a szokásos kivitelezés részeként. A homlokzattal párhuzamos erők elnyelésére szolgál, lásd: 2.6.4.

2.6.3.Hosszú váz-tartó elem

Hosszú állványtartót kell rögzíteni a belső és külső csapokhoz, közvetlenül az állványfedélzet alatt, normál tengelykapcsolók segítségével, lásd az 53. ábrát.

Hosszú állványtartó összeszerelése:

 • Helyezze be az első állványtartó horogját a homlokzaton található rögzítőelembe, pl. gyűrűscsavarba, és
 • Csatlakoztassa az első állványtartó csövet egy szabványos csatlakozóval, közvetlenül az állványburkolat alatt található állványcsőhöz.

Ezután:

 • Helyezze a második állványtartó horgát a homlokzat második rögzítőelemébe
 • Helyezze be az állványtartó kampóját a homlokzaton található rögzítőelembe, pl. gyűrűscsavarba
 • Az állványtartó elemet csatlakoztassa az első szabványos csatlakozóval a homlokzat oldalán lévő rögzítőelemhez, valamint
 • Csatlakoztassa az állványtartó elemet a második szabványos csatlakozóval a homlokzat oldalán lévő rögzítőelemhez. Lásd: 2.9.2.

2.6.4. Hosszú állványtartó

A V-alakú állványtartó kettő darab állványtartó csőből áll, amelyek közvetlenül az állványburkolat alatt vannak felszerelve szabványos csatlakozókkal. 90°-os szöget zárnak be egymással, a horgonyzat alapjához képest pedig 45°-os szöget zárnak be. Lásd: 54. és 55. ábra.

A V-alakú állványtartók elnyelik az ortogonális, valamint a homlokzattal párhuzamos erőket.

 • 53. Ábra: Hosszú állványtartó alapkonfigurációja
 • 54. Ábra: A V-alakú állványtartók alapkonfigurációja
 • 55. Ábra: V-alakú állványtartó belső konzolokkal

2.6.5. Tervezett helytől való eltérés

Ha a tervezett rögzítési magasságnál nincs megfelelő rögzítési felület, akkor az állványtartók legfeljebb 30 cm-el állvány csomópontja alatt is elhelyezhetők. Amennyiben az állványtartók egynél több horgonysíkban eltérnek a tervezett csomóponttól, vagy ha a legnagyobb megengedett eltérést meghaladják, akkor az állványzat stabilitását igazolni kell.

2.6.6. Talajcsavarok rögzítése

A rögzítőelemeket, talajcsavarokat megfelelő rögzítőelemeken keresztül kell stabilan rögzíteni. Lásd: 5.3. A nem megfelelő rögzítések, kötőelemek használata nem megengedett (pl. huzalok, kötelek). A kellően erős, stabil rögzítési pontok (pl. beton, falak, oszlopok) a DIN 1053 előírásnak meg kell, hogy feleljenek.

Nem megfelelő rögzítőpontok: Pl. hótakaró rácsok, villámhárítók, ereszcsatornák, ablakkeretek stb. Az állványelemek ilyen, és ehhez hasonló, nem megfelelő rögzítőpontokhoz történő csatlakoztatása nem megengedett. A rögzítőelemek teherbíró képességét az 5.3. pontban leírtak szerint kell meghatározni.

A rögzítőelemek teherbírásának igazolhatósága:

 • Berlini Építőmérnöki Intézet által kiállított jóváhagyás,
 • Statikus által elvégzett számítások,
 • Terheléstesztek a 2.6.7. pontban leírtaknak megfelelően

Ha a rögzítéshez típus jóváhagyással ellátott rögzítőelemeket használnak, az abban foglalt utasításokat minden esetben maradéktalanul be kell tartani! Ezek közé tartoznak az alábbiak:

 • A megfelelő rögzítő aljzat megléte,
 • Az alkatrészek megfelelő mérete,
 • Speciális telepítési utasítások betartása.

2.6.7. Terhelésvizsgálat

A rögzítőelemek teherbíró képességének vizsgálatát a 2.6.6. pontban leírtaknak megfelelően kell elvégezni. A terhelésvizsgálatokat az állványzat telepítési területén kell elvégezni, illetve megfelelő eszközökkel kell biztosítani a mérések pontosságát. További információk az MJ Gerüst Gmbh.-tól kérhetők.

A tesztelendő rögzítési pontok helyzetét és számát szakképzett személynek kell meghatároznia. 

A terhelésvizsgálatokat az alábbi kritériumoknak megfelelően kell elvégezni:

 • A terhelésvizsgálat során a terhelésnek a maximális rögzítési erő 120%-nak kell lennie. Lásd: 5.3.
 • A terhelésvizsgálatnak ki kell terjednie a betonalap legalább 10%-ára, az összes felhasznált rögzítőelem 30%-ára, és legalább 5 alkalommal el kell végezni.

Amennyiben a rögzítőelemek nem felelnek meg a terhelésvizsgálatnak, a szakembernek az alábbiakat kell vizsgálnia:

 • Az okok meghatározása,
 • Az alkalmatlan alkatrészek cseréje,
 • A tesztelés kiterjesztése.

A terhelésvizsgálat eredményeit írásban rögzíteni kell, és meg kell őrizni legalább addig, amíg az állványszerkezet használatban áll.

2.7. További alkatrészek beszerelése

2.7.1. Általános tudnivalók homlokzati állványzat összeszereléséről

Figyelem!

A további, kiegészítő alkatrészek beszerelése során fokozott a leesés kockázata. Az állványozási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a leesés kockázatát kizárjuk, vagy a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk.

2.7.2. Az alapszélesség kibővítése 32 cm-el

A 32 cm szélességű kiegészítő padlóelemet az állványzat szélesítésére szolgál, amelyet bármely állványpozícióban lehet használni. Lásd: 56. ábra. A kiegészítő padlóelemeket alulról a függőleges kerethez kell csatlakoztatni, és rögzíteni úgy, hogy az állványzat fedélzetének szintje, valamint a kiegészítő padlólap egy síkban helyezkedjenek el.  Lásd: 2.9.2; 57. ábra. 

A kiegészítő padlóelemet a konzolokra kell fektetni (Lásd: 2.2.7) és burkolóelemmel ellátni, hogy a nem kívánt elemelkedést megelőzzük. Lásd: 58. ábra.

 • 56. Ábra: Az állványzat belső konzoljai (32 cm)
 • 57. Ábra: Az állványzat konzoljainak elhelyezkedése
 • 58. Ábra: A kiegészítő padlóelemek burkolattal történő rögzítése

2.7.3. Az alapszélesség kibővítése 74 cm-el

Az állványzat felszínének kiszélesítése 74 cm-es konzolokkal csak és kizárólag a legfelsőbb szinten valósítható meg.

A 74 cm szélességű kiegészítő padlóelemet az állványzat szélesítésére szolgál. A kiegészítő padlóelemeket alulról a függőleges kerethez kell csatlakoztatni, és rögzíteni úgy, hogy az állványzat fedélzetének szintje, valamint a kiegészítő padlólap egy síkban helyezkedjenek el.  Lásd: 2.9.2; 59. ábra. 

A konzoltámasztékokat a termoelemek alátámasztására használják, csatlakoztatható függőleges keretekhez. Lásd: 59. és 60. ábra; 2.9.2. A konzolokon két 32 cm-es fedélzet, vagy egy 64 cm-es fedélzet helyezhető el.

A 2.2.7. pontban leírt, függőleges keretek között elhelyezkedő rést, valamint a kiegészítő padlóelemet erre a célra használó burkolattal kell ellátni. Lásd: 61. ábra. A burkolatokat és résfedeleket az L-alakú védőkorlát segítségével biztosítani kell az elemelkedés ellen. A függőleges keretekre szerelt burkolatokat a felső padlóburkolat rögzítésével lehet biztosítani az elemelkedés ellen. Lásd: 4; 2.5; 62. ábra.

Figyelem!

A kiegészítő padlóelemeken nem engedélyezett a hozzáférési padló alkalmazása.

 • 59. Ábra: Az állványzat külső konzoljai (74 cm)
 • 60. Ábra: Külső konzolok, és támasztékok csatlakoztatása a függőleges keretekhez
 • 61. Ábra: Felső állványzati réteg külső tartói (74 cm)
 • 62. Ábra: Burkolatok rögzítése az elemelkedés ellen

Védőtető felszerelése:

 • A védőtető kijelölt területén csatlakoztasson 64 cm-es tartókat minden oszlophoz a tengelykapcsolók segítségével úgy, hogy a tartóelem és a függőleges keretek egy síkban feküdjenek. Lásd: 2.9.2; 63. ábra.
 • A konzolok megtámasztásához csatlakoztassa a 64 cm-es konzoltartó elemeket a függőleges keretekhez. Lásd: 64. ábra.
 • Csatlakoztassa a rendszer fedélzeteit a 64 cm-es konzolokra a 2.2.7. pontban leírtaknak megfelelően.
 • Helyezze a védőtetőt a záróelemek 64 cm-es konzolára, és biztosítsa gyűrűs csavarokkal az elemelkedés ellen azokat. Lásd: 65. és 66. ábra.
 • Csatlakoztassa a védőtető szerelvényeit a biztosítékokkal úgy, hogy a 2.2.7. pontban leírtaknak megfeleljen. Lásd: 67. és 69 ábra.
 • Telepítse a közbenső padlóelemet a tető és a védőtető burkolatai között, és rögzítse az elmozdulás ellen. Lásd: 70. és 71. ábra.

Figyelem!

Az esés/zuhanás elkerülése érdekében a védőtető konzoljait, és burkolatait kiegészítő állványzatról kell felszerelni.

Figyelem!

A teljes felületet hézagmentesen kell összeszerelni.

A védőtetővel ellátott állványzat pontos kialakítása a konfigurációs rajzon látható. Lásd: 5.3.

 • 63. Ábra: 64 cm-es konzol az állványzat külső oldalán
 • 64. Ábra: A konzol tartóelemének összeszerelése
 • 65. Ábra: A védőtető szerkezetének összeszerelése
 • 66. Ábra: A védőtető szerkezetének telepítése
 • 67. Ábra: A védőtetők rendszerburkolatai
 • 68. Ábra: A védőtető rendszerburkolatának felszerelése
 • 69. Ábra: A védőtető rögzítése
 • 70. Ábra: Résburkolatok elhelyezkedése a fő- és konzolburkolat között
 • 71. Ábra: Résburkolat rögzítése az elemelkedés ellen

2.7.5. Védőfal

A 20° dőlésszögű tetőfelületen történő munkálatok során védőfalakat kell használni. A DIN 4420-1 2004-03 előírásait maradéktalanul be kell tartani. A DIN EN 1263-1 előírásai alapján a védőfal az alábbiakból áll: védőfaloszlopok, állványcsövek, beszállólemezek, korlátgerendák, védőhálók. A védőfal szelessége nem haladhatja meg a 10 cm-t.

Figyelem!

A védőfal felépítése előtt győződjön meg arról, hogy az összes szükséges állványhorgony a megfelelő helyen helyezkedik el. Lásd: 5.3.

1. Védőfal függőleges keretei

A védőfal oszlopait a függőleges keretekre helyezzük, és csatlakozókkal rögzítjük őket. Lásd: 72. és 73. ábra. A védőhálók rögzítéséhez szabványos csatlakozókat kell használni. A védőfal oszlopait közvetlenül az állványcső fölé kell szerelni. A biztonsági háló beszerelését a 3. pontban leírtaknak megfelelően kell elvégezni.

2. 74 cm-es védőfal-konzolok

A 74 cm-es védőfal konzoljait a függőleges keretekre szereljük, majd cseppdugókkal rögzítjük. Lásd: 74. ábra.

3. Védőhálók

A védőhálókat a védőfal belsejében kell elhelyezni. Az állványzat csövéhez a korlátot a padló magasságában kell rögzíteni gyorskapcsokkal, majd minden gyorskapcsot azonnal le kell zárni. Lásd: 75. ábra.

Figyelem!

Mielőtt a védőfalat a 74 cm-es konzolokra szerelné, győződjön meg arról, hogy minden támasztóelem a megfelelő helyen van. Lásd: 11. ábra; 2.7.3.

Figyelem!

A védőhálókat rendszeres időközönként ellenőrizni kell. Régebbi védőhálók esetében vizsgálattal igazolni kell, hogy a háló zsinórjának húzóereje legalább 2 kN. A gyorskioldó rögzítőknek alkalmasnak kell lenniük a tetőállvány védőfalában történő használatra.

 • 72. Ábra: Védőfal függőleges keretei
 • 73. Ábra: Védőfal függőleges keretei (részlet)
 • 74. Ábra: Védőfal 74 cm-es tartóelemei
 • 75. Ábra: Rögzítőelemek (részlet)