Kérdése van? Írjon nekünk

Blog

1. Állványzat összeszerelési útmutató

1. Állványzat összeszerelési útmutató

MJ Homlokzati állványzat összeszerelési és használati útmutató

1. rész. Ebben a blogsoraztunkban bemutatjuk az általunk forgalmazott állványzat összeszerelésének és használatának módját.

Előzetes megjegyzések:

Az alábbi összeszerelési- és használati útmutató az MJ-Gerüst Gmbh. által gyártott UNI 70 elnevezésű homlokzati állványzatra érvényes. A szükséges szakértelem hiányában nem ajánlott az állványzat összeszerelése- vagy használata. Az állványzat előnyeiről az alábbi blogunkban olvashat itt.

Ezzel az összeszerelési- és használati utasítással a telepítő információkat és lehetőséget kap arra, hogy az összeszerelés során az Ipari Biztonsági Rendeletnek megfelelően járjon el minden szerelési lépésnél. A megadott információk és technikai részletek célja az, hogy segítsék a telepítőt, és felhasználót abban, hogy az Ipari Biztonsági Rendelet követelményeinek megfelelően járjon el, azonban ez nem jelent kötelezettséget.

A telepitőnek/felhasználónak meg kell határoznia, illetve végre kell hajtania a szükséges intézkedéseket saját belátása szerint – az Ipari Biztonsági Rendelet feltételei alapján elkészített kockázatértékelést szem előtt tartva. Figyelembe kell azonban venni az egyedi esetek sajátosságait is.

Alapvető követelmény, hogy az összeszerelési- és használati utasításokat be kell tartani. Hogy megkönnyítsük a részletek megismerését, illusztrációkat használunk, amelyeket példaként kell értelmezni - tehát biztonsági szempontból ezek az illusztrációk nem teljeskörűek.

Kiadás:

A német nyelvű összeszerelési- és használati útmutató kiadásának dátuma: 2017.március 1.

Szerzői- és tulajdonosi jogok:

A gyártó fenntartja a jogot az összeszerelési- és használati útmutató jogait illetően. Minden jog fenntartva, különös tekintettel a használati eszköz szabadalmi jogával kapcsolatban.

Helytelen használat:

A 2011.12.01.-es Piaci Forgalmazásról szóló törvény, illetve a Termékbiztonsági törvény értelmében a rendeltetésszerű használattól eltérő bármilyen használat nem megfelelő használatnak minősül. Ez egyaránt vonatkozik az összeszerelési- és használati utasításban felsorolt szabványok, irányelvek figyelmen kívül hagyására is.

 

Állványzat készlet

1. Általános

1.1. Alapvető információk:

Az MJ Gerüst Gmbh. UNI 70 állványzat a Z-8. 1-184. jóváhagyással rendelkezik Az állványzat stabilitása a műszaki és építési előírások alapján létrehozott táblázatok, és tervezési segédletek betartásával biztosítható. Az alábbi összeszerelési- és használati útmutató az AUV Z-8, 1-184. számú jóváhagyás alapján szabályozza az állványszerkezet össze- és szétszerelését.

A fent említett rendelkezések betartása mellett fontos figyelembe venni, és betartani az alábbiakat:

 • Általános építési engedély: Z-8. 1-184. Rendelkezéseit
 • DIN EN 12811-1 Ideiglenes építmények felépítése: 1. rész - munkaállványok
 • DIN 4420-1 Munka- és védőállványok: 1. rész - védőállvány
 • Az Ipari Biztonsági Előírásokról szóló rendelet, valamint a TRBS 2121 és a TRBS 1111 üzemi biztonsági műszaki szabályok,
 • (BGV C22) Balesetmegelőzési előírások építési munkálatokhoz.

Az UNI 70 állványszerkezetet a standard változatban a 3. terhelési osztály munka- és védőállványként, valamint tartó- és tetőtartó állványzatként hagyták jóvá:

 • Állványzat osztályozása
 • EN 12810-3D-SW06 30-H2-B-LS.
 • Terhelési osztály: 3
 • Állványmezők hossza: 3,07 m
 • Teherbírás: 2,0 KN/m2

A Z-8.1-184. számú jóváhagyott standard változat a következő:

A standard változat esetében a jóváhagyás megadásával a stabilitás igazolása, valamint a használatra való alkalmasság igazolása bizonyítottnak tekintendő. Megengedett az ettől a standard kiviteltől való eltérés, amennyiben a stabilitás és a használhatóság összhangban van az építési- és műszaki előírásokkal, amennyiben az alábbiak teljesülnek:

Az összeszerelési- és bontási folyamat az előírtaktól való eltérések megengedettek, ha a folyamatok biztonsága, például zuhanás elleni védelem, közbenső építési állapotok stabilitása stb. biztosítottak, és az állványozó bizonyitani tudja az állványszerkezet eredetét, gyártóját.

A dokumentumban felsorolt, és bemutatott termékekre vonatkozó funkcionális előírásokat, és utasításokat be kell tartani. Az egyes alkatrészek ékeinek, csatlakozóinak, biztositékainak stb. beszerelésére vonatkozóan tilos a leírtiaktól való eltérés! A jelen utasítások abban az esetben alkalmazandók, ha az MJ-Gerüst Gmbh vállalat eredeti alkatrészei kerülnek felhasználásra, amelyek megfelelnek az előírásoknak.

Ezen alkatrészeknek a jóváhagyási száma: Z-8.1-184. 5.1. Az állványozási munkálatok folyamán az építésért felelős vállalkozó a kivitelezés összetettsége miatt felelős az összeszerelésért, és kockázatértékelésért. Ezeket a folyamatokat a működési- és biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni (lásd: Z bekezdés 1.3.3.).

Az építésért felelős vállalkozónak - vagy az általa kijelölt szakképzett személynek - kell elkészítenie az összeszerelési és szétszerelési tervet, és utasításokat úgy, hogy az egyedi esetek sajátosságait figyelembe kell venni.

Ezt az összeszerelési- és használati utasítást, valamint a jóváhagyási igazolást a felügyelők, és a munkavállalók számára mindig elérhetővé kell tenni - a munkafolyamatok időtartama alatt. A telepités, összeszerelés, és szétszerelés során, valamint az állványzat használati időtartama alatt a hozzáférést a használati utasításhoz a felhasználók rendelkezésére kell bocsátani.

Az állványzat felállítása, össze- és szétszerelése csak és kizárólag szakképzett személy felügyelete mellett hajtható végre. Szakmailag képzett, és alkalmas munkavállalók speciális oktatás után végezhetik el a munkálatokat. (A kockázatértékeléseket lásd fentebb.)

Az állványokon csak abban az esetben lehetséges a munkavégzés, ha és amennyiben:

 • A szükséges személybiztonsági védőfelszerelést a kivitelező biztosította.
 • Minden érintett személy használatba vette az egyéni védőfelszereléseket,
 • Ezen védőeszközök rendeltetésszerű használatát megfelelő utasításokkal biztosították.

Az elvégzendő tevékenységektől függően a Személybiztonsági Előírás különösen magában foglalja:

 • Munkavédelmi cipő
 • Munkavédelmi kesztyű
 • Munkavédelmi sisak (amennyiben szükséges)
 • Védőszemüveg (amennyiben szükséges)
 • Zajvédelmi füldugó

A befejezetlen állványzat környezetében meg kell jelölni azt a területet, amely helyre az illetéktelen, jogosulatlan személyeknek belépni tilos. A veszélyes területeket megfelelő módon meg kell jelölni veszélyt jelző, valamint tiltótáblákkal.

A munkálatok befejezését követően az állványösszeszerelőnek ellenőriznie kell az állványszerkezet megfelelő és biztonságos működését. A vizsgálatot szakképzett személynek kell elvégeznie, aki lehet munkafelügyelő is. Az ellenőrzés eredményeit vizsgálati jelentés formájában dokumentálni kell, és legalább 3 hónappal az állványszerkezet utolsó felhasználását követően megőrizni szükséges. Az ellenőrzött, és tesztelt állványokat meg kell jelölni.

Az 1. ábrán látható jelölésnek tartalmaznia kell az állvány gyártójának megnevezését, az állványszerkezet típusának megjelölését, a terhelési- és szélességi osztályzást, valamint az általános biztonsági utasításokat. A jelölést az állványon jól látható módon kell elhelyezni. Ha az állvány gyártója meggyőződött arról, hogy az állvány megfelelő állapotú, átadhatja a felhasználónak. Javasoljuk, hogy az átadás-átvételt a felhasználó jelenlétében végezze el és dokumentálja.

Az állvány felhasználójának az állvány funkcióját vizsgálni kell, az állvány biztonságának tesztelésével az üzembehelyezés előtt. A biztonságos funkció tesztelése a következőkből áll:

 • Munka- vagy védőállványként történő rendeltetésszerű használatra való alkalmasság vizsgálata,
 • A tervezett munkálatokhoz tartozó terhelhetőségi, és magasság-osztályozás vizsgálata,
 • A lehetséges hibák vizsgálata, (Pl. beépített felület, burkolatok, felemelkedések, sarokképzősédesek, rögzítési pontok, oldalfal és épület közötti távolság).

Ha az ellenőrzés során hibákat fedeznek fel, az állványszerkezet nem használható a hibák által érintett területeken, amig az állványzat gyártója nem javítja az adott hibákat. Ha az állványszerkezetet több vállalat használja egyszerre, vagy egymást követően, akkor mindegyik vállalatnak meg kell győződnie a biztonságos használhatóságról.

Munka- és védőállványok vizsgálati jegyzőkönyve

Állványzat gyártója: ............................................................................
Állványzat telepítője: ..........................................................................
Építkezés helye: ..................................................................................
Megbízó: .............................................................................................
Megbízott: ...........................................................................................

Az állványzat felhasználása (a megfelelő aláhúzandó): (DIN EN 12811)

 • Homlokzati állvány
 • Munkaállvány
 • Védőállvány

Védőállványzat felhasználása (a megfelelő aláhúzandó): (DIN 44 20)

 • Biztonsági állvány
 • Tetőhöz rögzített állványzat
 • Védőtető
 • Torony-lépcső

Terhelési osztály

 • 1,5 kN/m2
 • 2,0 kN/m2
 • 3,0 kN/m2

Egyéb:

Az állványszerkezet egymásra épülő szintjeire vonatkozóan az állványszintek terhelésének összege nem haladhatja meg a fenti értéket.

Szélességi osztály:

 • W06
 • W09
 • W

A felhasználás korlátozása:

Az állványszerkezet szakképzett személy által jóváhagyásra került.

 

1.2. Általános összeszerelési utasítások

Az UNI 70 állványszerkezet standard változata az MJ-Gerüst Gmbh gyártótól a Z-8.1-184. jóváhagyási számú építési- és használati utasításokban szereplő lépéseknek a sorrendje a jóváhagyási függelék 5. pontjában elérhető. Az ellenőrzési terv elkészítését a következő sorrendben kell elvégezni - kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Minden állvány-alkatrészt a telepités előtt alaposan szemrevételezünk, hogy megnézzük, sérült-e az alkatrész. Az átlós- illetve korlát-gerendák csatlakozásánál lévő billenőcsapok lemezeinek automatikusan reteszelő helyzetbe kell esniük. A sérült alkatrészeket nem szabad felhasználni!
 • Az állványzat csak megfelelő teherbírással rendelkező alapzatra állítható fel. Amennyiben a felszín nem elég stabil, akkor a terhelést elosztó alapzatot kell biztosítani elsőként, mielőtt az állványzatot felépítjük.
 • Az állványzat legmagasabb pontja - az orsó meghosszabbításával együtt számolva - nem haladhatja meg a 24 métert.
 • A standard változathoz tartozó jóváhagyott alkatrészek jegyzékét az 5.1. pont foglalja össze. A közvetlenül az állványzat felett- és alatt elhelyezkedő, valamint az áthidaló gerendák megerősítésének leírása a 2.9. pontban található.
 • Az áthidaló gerendák felfüggesztése, és a sarokalakzat, valamint az állványtartók rögzíthetők állványcsövekhez és tengelykapcsolókhoz. További alkatrészek használata nem megengedett az ellenőrzési terv keretei szerint. Az 2.9.2. pontnál olvashatók a további betartandó utasítások.
 • Az állványzaton a munkavégzés minden esetben csak a már teljesen összeszerelt állapotban végezhető, ha már az MSG burkolatok is rögzítésre kerültek. Az ettől eltérő munkavégzés csak abban az esetben megengedett, ha az MSG burkolat használata az adott esetben nem lehetséges. (Lásd: 1.3.3. pont.)
 • A telepités során az állványzat stabilitását mindig garantálni kell - még közbenső munkálatok elvégzése során is.
 • Minden burkolóelemet rögzíteni kell.
 • A kivitelezést, összeszerelést úgy kell elvégezni, hogy annak stabilitása a használat teljes ideje alatt tartós maradjon.
 • A homlokzattal párhuzamos állványelemek merevítésére szolgáló függőleges átlókat úgy kell felszerelni, hogy az folyamatosan, az állványszerkezet többi elemével egyidejűleg kerüljön beszerelésre. A telepités történhet folyamatosan, vagy toronyszerűen, az átlók dőlésiránya szabadon választható a Vezérlési Terv keretein belül.
 • A bejáratnál található padlóelem széleit mindig lezárt, rögzített állapotban kell tartani, ezeket kizárólag lefelé- vagy felfelé lehet mozdítani, majd azonnal vissza kell zárni.

Figyelem!

Az állványon található munkafelület széle és a fal közötti rés - az elvégzendő munkától függően - a lehető legalacsonyabban kell tartani, és semmiképp sem lehet több ez a hézag 30 cm-nél. Lásd: 18.-as ábra. Abban az esetben, ha ez a távolság nem tartható, úgy az állvány belsejéhez háromrészes oldalsó védőkorlátot kell rögzíteni, közbenső sínt, valamint szegélyléc is rögzíteni kell.

 

Derigo Kft álványzat raktáron

1.3. Biztonság

1.3.1. Ütközésvédelem

Figyelem!

Az állványzat összeszerelése, telepítése során fennáll a leesés veszélye!

Az állványzat telepítőjének, összeszerelőjének az egyes esetekre vonatkozó kockázatértékelés alapján meg kell vizsgálnia az állványzatot (Lásd: 1.3.3.), meg kell határoznia a megfelelő biztonsági intézkedéseket, és ennek megfelelően kell utasítania a dolgozókat. Lehetséges biztonsági intézkedések lehetnek pl:

 • Az UNI 70 szerelőkorlát használata (Lásd: 7.2. ábra)
 • A megfelelő egyéni védőeszközök használata (Lásd: 7.3.)
 • A fenti intézkedések kombinációja.
 • Az ütközésvédelmi intézkedésekre abban az esetben nincs szükség, amennyiben a munkaterület és a fal közötti hézag nem haladja meg a 30 cm-t.

 

Homlokzati állványzat épület körül

1.3.2. Billenésvédelem

Figyelem!

Az állványzat második szintjének építése, telepítése közben fennáll annak a veszélye, hogy a csigát tartó állványelem kibillen az egyensúlyból, miközben azt használják.

Az állványzat második szintjének építése előtt ideiglenes rögzítést kell telepíteni, alkalmazni az alatta lévő szinten (Lásd: 2. kép), pl: ferde támasztékok segítségével úgy, hogy a tartók súlypontjai a helyükön maradjanak, ne csússzanak el.

Figyelem!

Ebben az esetben a belépés előtt intézkedni kell a billenésvédelemről. Például: 2. kép

2. Ábra: Példa egy ideiglenes billenés elleni védelem a második állványréteg telepítése idejére

1.3.3. Veszélyelemzés

Az összeszerelési, telepítési munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy az esés, zuhanás kockázata a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen. A fennmaradó kockázatot pedig a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

Az állványtartó elemeket mindig a lehetséges veszélyhez mérten kell kialakítani - megfelelő biztonsági intézkedéseket kell létrehozni, meghatározni, az egyes esetekben, vagy az adott tevékenységekre vonatkozóan. Ennek megfelelően kell utasítani a szakértőket, munkavállalókat. Különösen figyelembe kell venni a Működési Biztonsági Rendelet előírásait (TRBS 2121; TRBS 1111), csakúgy, mint a DGUV 201-11, valamint a DGUV 201-047 előírásait.

Az összeszerelés, és telepítés során az ütközésvédelem érdekében az állványrétegeket minden esetben rögzíteni kell, még azelőtt, hogy az MSG biztonsági korlátok felszerelésre kerülnek. Lásd: 7.2.

Amennyiben az MSG biztonsági védőkorlát alkalmazása, használata nem lehetséges a helyszín adottságai miatt, abban az esetben a munkavállalók számára a személyes biztonságuk garantálása miatt az egyedi védőfelszerelés használata szükséges. Lásd: 7.3. Ebben az esetben külön kockázatelemzést kell készíteni az ezen a területen történő munkálatokra nézve, valamint külön összeszerelési útmutatót kell összeállítani, amelyben szerepelnie kell a mentéshez szükséges intézkedéseknek, valamint a kötelező védőfelszerelések leírásának.

A kockázatelemzés során meg kell határozni az állványzathoz történő megfelelő hozzáférések lehetőségeit is.

 

MJ UNI 70 homlokzati állvány

 

1.4. Állványelemek függőleges mozgatása

3. Ábra: Példa az állványelemek függőleges, manuális mozgatására

Építőipari csőrlők

Amennyiben indokolt, és szükséges, lehetőség van építőipari felvonók használatára az épület bontása és építése során. Az építőipari felvonók kézi működtetésű felvonókat jelentenek. A felvonók, csőrlők használata elhagyható, ha az állvány magassága nem haladja meg a 14 métert, az állványzat hossza pedig nem több, mint 10 méter.

Figyelem!

Az építőipari felvonók használati utasításait mindig be kell tartani!

Kézi mozgatás

Azokon a területeken, amelyeken a kézi, függőleges irányú mozgatást végzik, az alsó állványzati rétegeken a korlátoknak és közbenső gerendáknak jelen kell lenniük! A kézi mozgatás során minden állványszinten maximum egy személy tartózkodhat. Lásd: 3. ábra.

 

MJ UNI 70 homlokzati állványzatunk összeszerelési és használati útmutatójának 2. részét itt érheti el.