Kérdése van? Írjon nekünk

Blog

2. Állványzat összeszerelési útmutató

2. Állványzat összeszerelési útmutató

MJ UNI 70 homlokzati állványzat

Állványzat összeszerelési útmutató 2. rész

2. rész. Ebben a blogsoraztunkban bemutatjuk az általunk forgalmazott állványzat összeszerelésének és használatának módját. Az első rész az alábbi linken érhető el itt.

2. MJ UNI 70 főállvány megépítése

2.1. A tervezett beállítási pontok rögzítése

A tényleges összeszerelési munkálatok megkezdése előtt meg kell határozni a tervezett telepítési pontok elhelyezkedését.

Figyelem!
A telepítési pontok beállításakor be kell tartani a megengedett legnagyobb faltávolságot. Lásd: 1.2. pont.

2.2. Az első állvány-mező felépítése

A 8 méternél magasabb állványrendszer felsőbb szintjeit úgy kell elkezdeni, hogy az alul lévő állványmezőnél legyenek elhelyezve átlós keresztlécek is, a stabilitás megőrzése érdekében.

Figyelem!
Az itt olvasható építési útmutatóban az átlós elemek kizárólag a 2 méter hosszt meghaladó mezőkben helyezhetők el.

2.2.1. Terheléselosztó alapzat

Az állványzat közvetlenül a talajra helyezhető, amennyiben biztosítva van, hogy az aljzat kellően stabil pl. betonfelület. Ha a felület nem kellő mértékben teherbíró, akkor a teherelosztó szerkezeteket úgy kell elhelyezni, hogy a terhelés egyenletes elosztódása biztosítva legyen. Lásd: 4. és 5. ábra.

Amennyiben a talaj nem egyenes, az alapszerkezetet úgy kell megtervezni, telepíteni, hogy a csúszásveszélyt korrigálni lehessen, pl. az állványzat vízszintes érintkezőfelületein ékeket kell elhelyezni.

2.2.2. MJ homlokzati állványzat rögzítés, átlós rögzítőelemek, burkológerendák

A függőleges-, vagy kereteken átnyúló pozíciók alkalmazásakor 2 állványrögzítő elemet kell felállitani. (Lásd: 4. és 5. ábra.) Az itt ismertetett kialakítással az állványrögzítő elemek maximálisan megengedett hosszabbítása: 20 cm. Egyes építési változatokban, bizonyos körülmények között a hosszabbítás maximum 35,5 cm-el lehetséges. Lásd: 5. ábra. Nagyobb mértékű hosszabbítások esetén mindenféleképpen igazolni kell az állványzat stabilitását.

 • 4. Ábra: Terheléselosztó alépítmény
 • 5. Ábra: Terheléselosztó alépítmény deszkákkal
 • 6. Ábra: Átlós rögzítések elhelyezése külső csavarokra
 • 7. Ábra: Csatolt átlós rögzítés

Azokban az állványzati mezőkben, amelyekben létrás átjárók biztosítottak, az átlós rögzítések helyett felületi rácsokat kell alkalmazni, amelyeket úgy kell telepíteni az alépítményre, hogy a dönthető csapok kifelé mutassanak. Lásd: 8. ábra. A burkolatokat a burkológerendák kúpjaira kell elhelyezni. Lásd: 8. ábra; 2.2.7 pont.

 • 8. Ábra: Az alapgerendák felszerelése
 • 9. Ábra: A rendszerburkolatok telepítése a gerendák kúpjaira

Figyelem!
A már felhasznált burkolóelemeket nem szabad újra felhasználni!

 

Átlós merevítő

 

2.2.3. Szintkülönbségek kiküszöbölése

Ha a talaj különböző magassági pontokkal rendelkezik bizonyos szerelési pontokon, vagy ha az állványszintek magasságai eltérnek egymástól, akkor magasság-kompenzálást kell alkalmaznunk. Lásd: 10. ábra. A magasságkompenzálásra csak és kizárólag a legalsó állványszinten kerülhet sor.

 • 10. Ábra: Szintkülönbség kompenzálása

A talaj kisebb egyenlőtlenségeinek korrigálása lehetséges az állványrögzítő elem csavarjainak forgatásaival is. Azonban nagyobb egyenlőtlenségek, szintkülönbségek esetén kompenzációs kerettel is korrigálhatjuk a különbségeket, amelyekre használhatunk 0,5 m, 1 m, és 1,5 m magasságú kompenzációs keretet is. Az állványzat kiegyensúlyozó paneleihez hosszirányban, vízszintesen, és átlósan is rögzítőelemeket kell csatlakoztatni, hogy a stabilitás állandó legyen. Lásd: 10. ábra; 2.2.4. pont; 2.2.5. pont; 2.9.2. pont.

Figyelem!
A rögzítési szintek meghatározásakor a kiegyensúlyozó keretekkel ellátott állványszinteket teljes állványrétegnek kell tekinteni. Lásd: 2.6. pont

 

Állványzat menetorsós talp

 

2.2.4.Vízszintes-, függőleges-, és keresztirányú támasztások

Az állványmezők külső oldalára vízszintes merevítő korlátot kell felszerelni az alsó, átlós rögzítésekre. Lásd: 11. ábra. Ehhez oda kell csúsztatni a lyukakat a korlát végeinél a billenőcsapok fölé, majd bezárni a billenőcsapokat. Lásd: 18. ábra, 20. ábra.

 • 11. Ábra: A vízszintes rugó felszerelése az alsó, átlós rögzítésekre.

Figyelem!
A billenőcsapoknak zárt helyzetben függőlegesen kell állniuk, és lefelé kell mutatniuk. Lásd: 20. ábra.

Ezt követően az első függőleges keretet függőlegesen kell behelyezni a csavarokra, majd rögzíteni kell. Lásd: 12. ábra.

Figyelem!
A rögzítőelemnek legalább 150 mm mélyen kell elhelyezkednie az állványcsőben.

Figyelem!
Az állványkeretet úgy kell felállitani, hogy a külső billenőcsap álló helyzetben legyen.

 • 12. Ábra: Az első függőleges keret rögzítése

2.2.5. Keresztlécek

Az állvány külső felére átlós keresztlécet kell felszerelni az alábbiak szerint:

 • Az állványmezők külső oldalára függőlegesen, átlósan korlátot kell felszerelni úgy, hogy a függőleges keret külső elforgató csapja felett az átlós cső nyílásába becsúsztatjuk a forgó csapot majd ismét bezárjuk.
 • Az átlós cső másik végét az alsó tartó rögzítőcsapjához csatlakoztatjuk. Ehhez a dupla nyílás belső nyílását az átlós cső végén a billenőcsap fölé csúsztatjuk, majd lezárjuk a billenőcsapot. Lásd: 13. ábra, 14. ábra.

Ha az átlós rögzítőelemek helyett alaptartókat használnak fel, akkor a kettős nyílás külső felét kell használni az átlók alsó csatlakoztatásához. Lásd: 15. ábra.

 • 13. Ábra: Az első állványmező szerkezete
 • 14. Ábra: Az alsó átlós vég csatlakoztatása a belső nyíláshoz
 • 15. Ábra: Az alsó átlós vég csatlakoztatása a tartógerendához
 • 16. Ábra: Az első állványmező felépítése
 • 17. Ábra: Az első állványmező szerkezete

Figyelem!

Az egyes kivitelezési lehetőségekben az állvány

belsejében is szükség van átlós csövekre. Lásd: 5. pont. A forgócsatlakozókkal ellátott állványcsöveket belső átlóként kell használni. Lásd: 2.9. Az átjárókereten az átlók felszerelése megfelel a külső telepítési módnak.

2.2.6. Korlátok

A második függőleges- vagy átmenő keretet függőlegesen kell rögzíteni a csatlakozókra, és rögzíteni kell az esés ellen. Lásd: 16. ábra.

Figyelem!
A csőnek legalább 150 mm mélyen kell elhelyezkednie az állványcsőben.

Figyelem!
A keretet úgy kell kialakítani, hogy a külső, dönthető csap a homlokzat felé néző száron helyezkedjen el.

Az állványkeret közepén elhelyezkedő függőleges keretek közt egy korlátot kell telepíteni. Lásd: 17. ábra. Ehhez csúsztassa a nyílásokat a korlátnyaláb végein a függőleges keretek közepén lévő billenőcsapok fölé. A csatlakoztatást követően azonnal zárja vissza a billenőcsapokat.

Figyelem!
A billenőcsapok lapjainak zárt állapotukban függőlegesen kell állniuk, és a talapzat felé kell mutatniuk. Lásd: 20. ábra.

 • 18. Ábra: Döntött kapcsoló - összeszerelés előtt
 • 19. Ábra: Nyomja meg a kapcsolót, kapcsolja össze a csővel
 • 20. Ábra: Az összekapcsolás után rögtön zárja vissza a kapcsolót

 

Homlokkorlát

 

2.2.7. Rendszerburkolatok

Az állvány burkolatait a függőleges keretekre teljes szélességben kell felszerelni. A burkolatok fejrészeiben lévő lyukakat a függőleges keretek felfüggesztő csapjaival kell összeilleszteni. Erre a célra kizárólag az 5.1. pontban leírt burkolóelemeket használja!

Figyelem!
A rendszerburkolatok felszerelésekor fennáll a veszélye a burkolóanyag összezúzásának. A burkolatokat a felfüggesztés pillanatáig megfelelő állapotban kell tartani.

Figyelem!
A burkolatokat kényszer alkalmazása nélkül kell felhelyezni.

 • 21. Ábra: Rendszerfelület a függőleges keret rögzítőcsapjaira helyezve
 • 22. Ábra: Rendszerfelület az összeszerelés után

Figyelem!
A legalacsonyabb állványzati helyzetben akkor lehet padlót telepíteni, ha a rendszerburkolatokat tartógerendák tartják stabilan. Lásd: 2.2.2. pont.

 • 23. Ábra: Az első állványzati mező rendszerburkolatai.

2.2.8. Átlós támasztóelemek

Egyes rendszerkonfigurációk esetében a legalacsonyabb függőlegesen álló kereteknél keresztirányú átlós lécek szükségesek. Lásd: 5.3. Ha szükséges, a keresztirányú átlókat rögzítse a végükön található csatlakozóval a függőleges keretek sarkánál. Lásd: 24. ábra, 2.9.2. pont.

 • 24. Ábra: Állványzati mezők keresztirányú támasztóelemei

2.2.9. Állványmezők elrendezése

Az első állványmezőket úgy kell beállítani, hogy:

 • A függőleges keretek merőlegesek legyenek a talajra,
 • A rendszerburkolatok vízszintesen helyezkednek el,
 • A fal és az állványzat burkolata közötti kötelező távolságot minden esetben tartani kell. Lásd: 1.2. pont.

Figyelem!
A burkolat széle és a homlokzat közötti 30 cm-es megengedett legnagyobb távolságot az állványzat bármely pontján nem szabad túllépni!

 • 25. Ábra: Teljesen összeszerelt első állványmező
 • 26. Ábra: A burkolat és a fal közt lévő megengedett legnagyobb távolság: 30 cm.

 

23. Első állványszintre további szintek felépítése

2.3.1. Normál állványmezők

A további állványmezőket az első mintájára kell összeszerelni, ahogyan az alábbiakban is olvasható:

 • Amennyiben szükséges, a tervezett telepítési pontokon további terheléselosztó alépítményeket helyezhetünk el. Lásd: 2.2.1.
 • Helyezze be a rácsokat az alépítmény megfelelő helyére (Lásd: 8. ábra), és rögzítse a burkolóelemeket. (Lásd: 2.2.7. pont)
 • Átlós csövek biztosítsa az állványzati mezőkben (Lásd: 2.2.2. és 2.2.4.)
 • Rögzítse a függőleges kereteket
 • Korlátgerendák felszerelése (Lásd: 2.2.6.)
 • Átlós rögzítőelemek telepítése az állványmezőkben (Lásd: 4; 5.3; és 2.2.5. pont)
 • Egy átlós rögzítőelemhez legfeljebb 5 állványzati mező rendelhető
 • Az átlós rögzítőelemek dőlésiránya szabadon választható
 • Minden állványzati mezőben, ahol a függőleges átlós rögzítőelem alacsonyabban helyezkedik el, mint az állványzat, vízszintes támasztékot kell alkalmazni.
 • Amennyiben szükséges, telepítse a keresztirányú tartókat is (Lásd: 2.2.8.)
 • A rendszerburkolatokat helyezze a keretekre
 • Igazítsa az összes állványmezőt függőlegesen vagy párhuzamosan a homlokzathoz képest. (Lásd: 2.2.9.) Vegye figyelembe a maximális oldaltávolságot is. (Lásd: 1.2.)
 • Rögzítse az állványelemeket (Lásd: 2.6.)

Figyelem!
A rendszerburkolatokat nem lehet felszerelni, ha a legalacsonyabb függőleges állványkeretet már rögzítették a területen.

Figyelem!
A bejárati padlóelem szárnyait zárva kell tartani! (Lásd: 1.2.)

2.3.2. Sarkok kiépítése

Az épület sarkainál a függőleges kereteket két darab forgó tengelykapcsolóval kell összekötni. A függőleges keretek felső részén egy forgó tengelykapcsoló közvetlenül a függőleges keretek fejcsavarja alá van rögzítve. A másik forgó tengelykapcsolóval az alsó függőleges keretek közvetlenül a teherelosztó alépítmény felett vannak egymáshoz csatlakoztatva. (Lásd: 27. ábra, 28. ábra, 2.9.2.).

Az állványszerkezet rögzítéseit az épület sarkainál minden egyes rögzítési ponton a 71. oldalnak megfelelően kell kialakítani.

 • 27. Ábra: Az első állványréteg sarokkiképzése
 • 28. Ábra: Függőleges keret csatlakoztatása

2.3.3. Létrák összeszerelése

Az állványzat első szintjén végzett munka megkezdése előtt be kell szerelni a megfelelő hozzáférési pontokat. Ha ehhez létrát, lépcsőt biztosítunk (29. Ábra), akkor azt az állványzat elé kell telepíteni az alábbiak szerint:

A kijelölt telepítési pontokon:

 • Szükség esetén terheléselosztó alépítményt kell használni (Lásd: 2.2.1; 2.2.2.)
 • A belépési oldalon helyezzen el egy gumi keresztlécet az alépítményre (Lásd: 8. ábra)
 • Rögzítse a lépcsőket alul az alapgerendába, felül pedig a függőleges keretbe
 • Csatlakoztassa, és rögzítse a második függőleges keretet az alapgerendához
 • 29. Ábra: Lépcsők telepítése
 • 30. Ábra: Átmeneti konzol az állványzat burkolata és a lépcsők függőleges váza között
 • Lépcsőkeretek összehangolása:
 • Helyezze a lépcső kereteit úgy, hogy a felső széleik ugyanakkora magasságban legyenek, mint az állványzat függőleges kereteinek felső szélei
 • Igazítsa a függőleges keretet úgy, hogy a lépcsőátjáró konzolok felszereléséhez szükséges állványtól való távolság megmaradjon (Lásd: 29. ábra)
 • Szerelje fel a lépcső-átmeneti konzolokat a csatlakozókkal a függőleges keretek felületén (Lásd: 29. ábra; 2.9.2.), annak érdekében, hogy a felületük egybeessen az állvány felületével. (Lásd: 30. ábra)

 

Ajtós állványpalló létrával

 

2.3.4. Létrák beépítése

A létrát az alábbiakban leírt módon kell telepíteni:

A kijelölt telepítési pontokon:

 • Szükség esetén terheléselosztó alépítményt kell telepíteni (Lásd: 2.2.1.)
 • A terheléselosztó alépítményt pontosan kell felállítani (Lásd: 2.2.2.)
 • Helyezze a burkolóelemeket az alépítményre (Lásd: 8. ábra)
 • Szerelje össze a vízszintes támasztékot (Lásd: 2.2.4.)
 • A burkológerendákra kúpjaira rá kell illeszteni a burkolatokat (Lásd: 9. ábra; 2.2.7.)
 • Helyezze az első függőleges keretet a terheléselosztó alépítményre
 • Függőleges átlók telepítése (Lásd: 2.2.5.)
 • Helyezze a második függőleges keretet az alépítményre
 • Nyomja rá a padlóra a függőleges keretek kúpjait (Lásd: 2.2.7.)
 • Létra beigazítása
 • Állítsa fel a kereteket függőleges- és vízszintes helyzetbe
 • Helyezze a létra függőleges kereteit az állvány függőleges kereteinek síkjába úgy, hogy a függőleges keretek felső része azonos magasságban legyen az állvány függőleges kereteivel
 • Igazítsa a függőleges keretet úgy, hogy a résburkolat felszereléséhez szükséges állványtól való távolság a 31. ábrán látható módon megmaradjon.
 • Az állvány függőleges váza és a létra összeszerelése a rögzítési távolság megtartásával (Lásd: 31. ábra; 2.9.2.)
 • Szerelje össze az állványzat és a padló közötti résfedelet, és rögzítse (Lásd: 31. ábra)

Figyelem!
A létra feletti fedelet zárva kell tartani! (Lásd: 1.2.)

 • 31. Ábra: Létra az állványzat alsó szintjén

2.3.5. Belső átjáró

A belső fő átjárónál mobilis padlókat használnak. Az állványzat első szintjén a mobilis padló alatt a tartógerendák mezőjét fedéllel kell lefedni. Lásd: (2.2.2; 2.2.7.)

Figyelem!
A mobilis padló fedelét mindig zárva kell tartani!

 • 32. Ábra: Létrával ellátott átjáró, első állványszint pozíciója

 

2.4. További MJ UNI 70 homlokzati állványzatok felépítése

2.4.1. Állványelemek függőlegesen történő mozgatása

A további állványszintek felépítéséhez szükséges állványelemek függőleges mozgatása, szállítása végezhető kézi erővel, illetve építési felvonókkal is. Az ehhez kapcsolódó leírás megtalálható az 1.4. pontban.

2.4.2. Billenésvédelem

A második állványréteg telepítése előtt óvintézkedéseket kell tenni a billenés, dőlés megakadályozása érdekében a megfelelő támasztékok rögzítésével. Lásd: 1.3.

Figyelem!
A második állványszint telepítése során fennáll a billenés, dőlés veszélye!

2.4.3. Ütközésvédelem

Figyelem!
A telepités során fennáll annak a veszélye, hogy az állványrétegek összeomlanak. Ennek elkerülése érdekében meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket!

2.4.4. MSG védőkorlát

Az állványszintek felépítése a következőképpen kell, hogy történjen:

 • Mielőtt elkezdené az állványzat további szintjeit felépíteni, illessze a szerelvény védőkorlátjait minden oldalról a megfelelő helyre. Lásd: 33. ábra, 7.2.
 • Közelítse meg a következő szintet létra segítségével. Ha egy hozzáférési platformon keresztül közlekedik, a használat után haladéktalanul zárja le a nyílást.
 • A további állványszintek felépítésének lépései:
 • Függőleges keretek rögzítése az alatta lévő, szintén függőleges kerethez. Lásd: 34. ábra
 • Csatlakoztassa a megfelelő helyre a korlátsineket. Lásd: 2.2.6.
 • Azokon az állványzati mezőkön, ahol a függőleges átlók telepítése biztosított, ott telepítse azokat. Lásd: 2.2.5. Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • A függőleges átlóhoz legfeljebb 5 állványmezőt lehet hozzárendelni
 • Az átlók dőlésiránya szabadon választható. Lásd: 1.2.
 • Amikor a függőleges átlókat a második állványszinten szeretné telepíteni, akkor a cső kettő nyílása közül a külső nyílást kell használni. Lásd: 35. ábra
 • Ha azt szeretné, hogy függőleges állványelemek szakítószilárdsága megfelelő legyen, akkor használja a rögzítőcsapokat. Lásd: 5.3; 36. ábra.
 • 33. Ábra: Az első állványszint MSG védőkorlátokkal ellátva
 • 34. Ábra: További állványszintek MSG védőkorláttal ellátva
 • Az elülső korlát összeszerelése: A felső korlát és a függőleges keret felső billenőcsapját illessze össze. A tengelykapcsolót a szemközti állványcsőhöz kell csatlakoztatni. Lásd: 2.9.2.
 • Rögzítse a rendszerburkolatokat a függőleges keretekhez. Lásd: 2.2.7.
 • Ha a konzolok a megfelelő helyzetben vannak:
 • A konzolokat a 2.7. pontban leírtaknak megfelelően kell telepíteni.
 • Helyezze a rendszerburkolatokat a konzolok kúpjaira, és rögzítse azokat. Lásd: 2.2.7.
 • Ebben az állványzati helyzetben a rögzítéseket biztosítani kell. Lásd: 2.6.
 • Amennyiben előre beállított létrát terveznek használni, akkor első lépésként szerelje össze a létrát. Lásd: 2.4.8. és 2.4.9.
 • Biztosítsa az oldalsó védelmet azzal, hogy az esetlegesen hiányzó köztes rudakat beszereli, illetve a lábujjdeszkákat rögzíti. A lábujjdeszkákat úgy kell telepíteni, hogy a felső szélei mindenhol egyforma magasságban helyezkedjenek el.
 • Emelje meg az MSG védőkorlátot úgy, hogy az egy szinttel feljebb helyezkedjen el. Lásd: 37. és 38. ábra
 • 35. Ábra: Az alsó átlós cső csatlakoztatása a billenőcsap külső nyílásába a második állványszinten

Figyelem!
Az elülső korlát felszerelése tilos, ha a függőleges keret billenőcsapjának spirálja nincs rögzítve.

 • 37. Ábra: Az MSG védőkorlát szintjének megemelése
 • 38. Ábra: Az MSG összeszerelő- és védőkorlát szintjének megemelése

2.4.5. Az állványszerkezet felépítése védőfelszereléssel: a személyes biztonság megóvása érdekében

Figyelem!
Ez az összeszerelési módszer csak és kizárólag kivételes esetekben alkalmazható. Például: ha a biztosíték kerületi rögzítőburkolattal van ellátva, vagy a 2.4.4. szerint az állványzati területeken a helyi adottságok miatt más összeszerelési módszer nem lehetséges.

Figyelem!
A rögzítési pont, és az állványterület magasságra vonatkozó előírásait be kell tartani. Lásd: 7.3.

Figyelem!
Mielőtt elkezdené összeállítani az állványzatot, el kell készíteni a kockázatértékelést, és a speciális telepítési, és összeszerelési utasításokat. Ezen a területen dolgozzon ki megfelelő előírásokat a védőeszközök használatára vonatkozóan.

Az állványterület összeszerelése egyéni védőeszközzel a következő lépéseket tartalmazza:

 • Mielőtt elkezdené a következő állványszakasz megépítését, szerelje be az MSG biztonsági korlátot, majd csatlakoztassa a lépcsőterülethez. Lásd: 39. ábra, 7.2.
 • Lépjen fel a következő állványszintre a hozzáférési padlózaton keresztül, majd haladéktalanul zárja vissza a mobilis padlóelemet.

Szerelje össze a létra területét:

 • Csatlakoztassa a hozzáférési terület függőleges kereteit az alsó függőleges kerethez. Lásd: 40. ábra
 • Szerelje fel a felső korlátot lépcső mezőjébe. Lásd: 2.2.6.
 • Ha azt szeretné, hogy függőleges állványelemek szakitószilárdsága megfelelő legyen, akkor használja a rögzítőcsapokat. Lásd: 36. ábra

Ezután a személyes védőfelszerelések használatával állítsa össze az állványterületet az alábbiak szerint:

 • Mielőtt elhagyná a területet, amely már függőleges keretekkel és korlátokkal van ellátva, csatlakoztassa a személyes védőfelszerelést a csőkampóval egy kijelölt rögzítési pontra, amely a lehető legmagasabb ponton helyezkedik el. Lásd: 7.3.
 • Rögzítse a következő függőleges keretet. Lásd: 41. ábra
 • Szerelje fel az állványra a felső védősint. Lásd: 2.2.6.
 • Ha azt szeretné, hogy az állórész csuklórészeinek szakitószilárdsága megfelelő legyen, akkor használja a féloldali dugót. Lásd: 36. ábra; 2.; 5.3.
 • 39. Ábra: MSG védőkorlát összeszerelése
 • 40- Ábra: MSG védőkorlát által ellátott terület
 • 41. Ábra: Az állványterület összeszerelése személyes védőfelszerelés, és MSG védőkorlát használatával
 • Amikor az állvány tetejére ért: Szerelje össze az elülső korlátot. Erre a célra a felső kapaszkodó nyitott végét használja. Csúsztassa a függőleges keret billenőcsapját a Holmes csatlakozóval a szemközti állványcsőre, majd csatlakoztassa őket. Lásd: 2.9.2.
 • A teljes állványterületen függessze fel a rendszer függőleges kereteit a 2.2.7. pontban leírtaknak megfelelően.
 • Amennyiben az állványterületen ezen szakaszain konzolok van szükség:
 • Telepítse a szükséges konzolokat (Lásd: 2,7.)
 • Szerelje fel a rendszerburkolatokat a konzolok kúpjaira, és rögzítse a felemelkedés ellen. Lásd: 2.2.7.
 • Amennyiben az állványterületen horgonyokra van szükség: Szerelje be a horgonyokat a 2.6. pontban leírtaknak megfelelően
 • Amennyiben az állványterület ezen területén létrát terveznek elhelyezni: Telepítse a létrát a 2.4.8. és a 2.4.9. pontban leírtaknak megfelelően.
 • Szerelje fel az oldalsó védőkorlátokat, és az esetlegesen hiányzó köztes rudakat, majd szereljen fel lábujjdeszkákat. A lábujjdeszkákat úgy kell telepíteni, hogy a felső széleik folyamatosan, minden ponton egyforma magasságban helyezkedjenek el. 

Figyelem!
Az elülső korlát használata tilos anélkül, hogy a függőleges keret dönthető csapjához rögzítené.

Figyelem!
A bejárati fedélzetek nyílásait folyamatosan zárva kell tartani. Lásd: 1.2.

2.4.6. Sarkok kiépítése

A függőleges keretek minden esetben az épület sarkainál, a fejlécek alatt elhelyezett tengelykapcsolókhoz vannak rögzítve. Lásd: 42. ábra, 2.9.2. Minden egyes horgonyzási szint az állványzat sarkainál kerül kialakításra a 71. oldalon leírtaknak megfelelően.

 • 42. Ábra: Sarokképzés eltérő állványszinteken

2.4.7. Rögzítések

A horgonyokat az állványzattal egyidejűleg, folyamatosan kell felszerelni. Lásd: 2.6. A horgonyrács, illetve a további rögzítőelemek, megfelelő rendszerkonfigurációkhoz tartozó horgonyerők leírása megtalálható az 5. pontban.

2.4.8. Lépcsőhasználat

Mielőtt elkezdené a munkálatokat a további állványszinteken, a hozzáférés kiépítése szükséges. Ha erre a célra lépcsőt szeretne használni, akkor azt alábbi módon szükséges telepíteni:

 • Csatlakoztassa a függőleges keretet a kijárat oldalán lévő függőleges kerethez, majd biztosítsa a dőlés biztonságosságát.
 • Szerelje fel a lépcső külső korlátait. Lásd: 2.9.2; 43. ábra. Ehhez csúsztassa a felső korlát nyitott végét a függőleges keret felső, dönthető csapjára, majd csatlakoztassa a másik végét a kapcsolóval az ellenkező állványcsőre. Lásd: 30. ábra.
 • A lépcsőkorlát konzoljait csavarokkal rögzítjük a homlokzat oldalán, majd a hátsó korlát segítségével csatlakoztatjuk őket. Lásd: 44. és 45. ábra. A felső kijáratnál a hátsó korlát az, amely a kilépési területet biztosítja. A kilépési terület a lépcsőátjáró konzolja, és a függőleges keret között helyezkedik el.
 • Telepítse a következő lépcsőt az állványhoz.
 • Csatlakoztassa a következő függőleges állványkeretet a belépési oldal függőleges keretéhez, majd rögzítse, hogy ne mozduljon el.
 • Szerelje fel a lépcsőkonzolt a csatlakozókkal a függőleges keretek között úgy, hogy a teraszfelületük az állványfedélzet szintjén legyen. Lásd: 2.9.2. és 30. ábra.
 • Szükség esetén hozzon létre csatlakozásokat a fő állványhoz az állványcsövek és tengelykapcsolók segítségével. Lásd: 46. ábra és 5.3. pont.
 • Szükség esetén rögzítse az állványterületen a lépcsőket, hogy ne tudjanak elmozdulni függőleges irányban. Lásd: 5.3.
 • 43. ábra: Az elülső korlát felszerelése a lépcsők függőleges keretére
 • 44. ábra: Hátsó korlát felszerelése a lépcsőt keresztező konzolra
 • 45. ábra: Oldalsó védelem a lépcsőátjárónál
 • 46. ábra: Csatlakozás az állványrendszerhez állványcsövekkel, illetve tengelykapcsolókkal

Figyelem!
A lépcsőt mindkét oldalon rögzíteni kell az állványzathoz, legalább minden második szinten még akkor is, ha az állványt ezeken a pontokon az 1. pont szerint nem szükséges rögzíteni. Lásd: 5.3. Ezeket a rögzítéseket állványcsövekkel, vagy horgonyokkal kell biztosítani. Lásd: 46. ábra.

Figyelem!
A felső korlát felszerelése tilos egészen addig, amig a függőleges keret dönthető csapjához nincs rögzítve. 

Figyelem!
A lépcsőház telepítése fokozottan veszélyes, hiszen nagy a leesés kockázata. A munkálatokat olyan módon kell végezni, hogy az esés kockázatát kizárjuk, vagy legalábbis minimálisra csökkentsük. A 7. pontban leírt összeszerelési- illetve szétszerelési utasításokat kötelező betartani!

2.4.9. Lépcsők telepítése

A létrák alternatívája a külső lépcsőház. Lásd: 2.4.8. Ezt az állványrendszer elé kell telepíteni, az alábbiak szerint:

 • Rögzítse a függőleges keretet
 • Szerelje be a korlátgerendákat. Lásd: 2.2.6.
 • Szerelje be az elülső korlátokat (Lásd: 43. ábra): A felső korlát nyitott végét a függőleges keret felső billenőcsapja fölé csúsztatva csatlakoztassa az ellenkező állványcső csatlakozójával. Lásd: 2.9.2.
 • Rögzítse a mobilpadlót a függőleges keretek kúpjaira. Lásd: 2.2.7.
 • Függőleges átlók telepitése. Lásd: 2.2.5.
 • Telepítse az állványzat burkolatát a padlóburkolat közötti résbe. Lásd: 48. ábra. Majd rögzítse az elmozdulás ellen. Lásd: 31. ábra.
 • Szükség esetén csatlakoztasson a főállványhoz állványcsöveket a csatlakozók használatával. Lásd: 46. ábra és 5.3.
 • Szükség esetén adjon hozzá rögzítéseket az állványzathoz a létra területén. Lásd: 5.3.

Figyelem!
A létrát fedő szárnyakat lépcsőzetesen kell elrendezni, ezeket csak rövid ideig lehet nyitva tartani - amíg közlekednek a létrán -, utána azonnal le kell zárni! Lásd: 1.2.

 • 47. Ábra: Létra működése, további állványszintek

Figyelem!
Az állványzathoz legalább minden második szinten rögzíteni kell a létra mindkét oldalát. Még akkor is, ha az állványzat ezeken a pontokon az 1. pontban leírtaknak megfelelően került kialakításra. Lásd: 5.3. A bemutatott létrát mindkét oldalán az állványzathoz kell rögzíteni legalább minden második szinten, a horgony-síkokban - állványcsövekkel, csatlakozókkal. Lásd: 46. ábra.

Figyelem!
A legfelső korlát felszerelése nem megengedett, amíg azt a függőleges keret dönthető csapjához rögzítené.

 • 48. Ábra: A létra emelkedési mezője, és az állvány közötti rés lefedése

Figyelem!
A létra bejáratának összeszerelésekor megnőhet a leesés veszélye. Az állványozási munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a leesés kockázatát kizárjuk, vagy minimálisra csökkentsük. Lásd: 7. pont. Az állványzat összeszerelése- és szétszerelése során a biztonsági utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

 • 49. Ábra: Az állványszintek belső vezetősínnel való ellátása

A létrát fedő padlóelemek szárnyait lépcsőzetesen kell elrendezni, ezeket csak rövid ideig lehet kinyitni - amíg a létrán közlekedünk - azután rögtön le kell zárni. Lásd: 1.2.

Figyelem!
A létrát fedő padlóelemeket csak függőleges kereteken lehet elhelyezni.